Algemene voorwaarden

Algemeen

Onder “Pimpelwit” wordt in deze algemene voorwaarden en elders op de site www.pimpelwit.nl verstaan dat hier onder de handelsnaam Pimpelwit wordt gevoerd, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht, Nederland, onder registratienummer: 30271249 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die je met Pimpelwit afsluit. Dit geldt zowel voor internetbestellingen als andere leveringen. Voordat je je opgeeft voor een workshop of cursus is het belangrijk om deze goed door te lezen. Door te bestellen geef je aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.

1. Totstandkoming van de overeenkomst 

1.1 Inschrijving geschiedt door aanmelding via de website https://pimpelwit.esomnia.me/pimpelwit-interieurstyling-cursus/
1.2 Na inschrijving ontvangt u een (elektronische) ontvangstbevestiging via e-mail die uw inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.
1.3 Per workshop of cursus zijn er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar. Het aantal ligt tussen de 6 en 12 deelnemers per workshop of cursus. Zodra een workshop of cursus vol zit, wordt de inschrijving automatisch gesloten en is het niet meer mogelijk via de website een plek te boeken.
1.4 Workshop of cursus vol, maar heb je toch interesse? Stuur dan een mail naar info@pimpelwit.nl. Mogelijk komt er nog een plek vrij. Bij voldoende animo wordt overwogen het programma nogmaals aan te bieden.
1.5 Door de inschrijving verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.

2. Afmelden door de deelnemer

2.1 Afmelden dient via e-mail en/of telefonisch te gebeuren.
2.2 Bij afmelding voor een workshop of cursus wordt er €5,- aan administratiekosten ingehouden.
2.3 Afmelding voor de cursus:
Bij afmelding tot 21 dagen vóór aanvang van een cursus krijg je het resterende bedrag helemaal terug (minus de €5,- administratiekosten).
Bij afmelding vanaf 21 dagen vóór aanvang van een cursus wordt 50% van het deelnamegeld in rekening gebracht.
Bij afmelding vanaf 14 dagen vóór aanvang van een cursus wordt 100% van het deelnamegeld in rekening gebracht.
2.4 In overleg met Pimpelwit kan jouw plaats door een vervanger worden ingenomen. In dat geval ben je geen annuleringskosten verschuldigd. Je bent zelf verantwoordelijk voor het regelen van vervanging. Je betaling wordt teruggeboekt, zodra de betaling van je vervanger binnen is.
2.5 Je kunt je per email afmelden bij info@pimpelwit.nl Vermeld altijd de naam van de workshop of cursus en de datum.

3. Annulering/verplaatsing door Pimpelwit

3.1 Pimpelwit is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Mocht een workshop of cursus geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvang je daarvan uiterlijk 7 dagen voor aanvang bericht.
3.2 Pimpelwit is gerechtigd tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de workshop of cursus de datum van een workshop of cursus te wijzigen. De cursist wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en heeft de mogelijkheid in overleg de workshop of cursus kosteloos te verplaatsen/annuleren.
3.3 Pimpelwit is gerechtigd bij ziekte van de docent deze te vervangen door een andere docent of de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum. Wanneer de cursist hier geen gebruik van wenst te maken worden de eventueel betaalde cursuskosten NIET gerestitueerd.

4. Betalingsvoorwaarden

4.1 Betaling van de workshop of cursus dient via de webshop van Pimpelwit te geschieden.
4.2 Zodra de inschrijving en betaling voor de workshop of cursus bij Pimpelwit binnen zijn, kunt u door aanvraag een factuur ontvangen.

 

5. Aansprakelijkheid

5.1 Pimpelwit aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop of cursus.

6. Klachten en problemen

6.1 Heb je een klacht over een workshop of cursus? Neem dan contact op en we zullen ons best doen om je daarbij van dienst te zijn en het probleem proberen op te lossen.
6.2 Als een deelnemer hinder veroorzaakt tijdens een workshop of cursus, dan heeft Pimpelwit het recht om deze persoon te weigeren tijdens volgende workshops of lessen van de cursus. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet terug.

7. Overig

7.1 Al het cursusmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van opnamen in beeld en/of geluid van een (gedeelte van) een workshop of cursus is niet toegestaan.
7.2 Pimpelwit behoudt zich altijd het recht om de workshops en cursussen inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.
7.3 Parkeerkosten, indien van toepassing, zijn voor rekening van de deelnemer.

Algemene informatie: Voor overige vragen kun je contact opnemen met Marieke van Proosdij, eigenaar Pimpelwit